Oferta

Oferta naszego biura skierowana jest zarówno do firm już istniejących na rynku jak i dopiero tworzących się podmiotów gospodarczych. Poniżej przedstawiamy zakres naszych usług:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:
• prowadzenie ewidencji sprzedaży;
• sporządzanie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży oraz deklaracji VAT-7;
• sporządzanie rocznych deklaracji rozliczeniowych PIT-28;
• prowadzenie ewidencji wyposażenia, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Podatkowa księga przychodów i rozchodów:
• sporządzanie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży oraz deklaracji VAT-7;
• ewidencja kosztów i przychodów oraz wyliczanie zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy;
• sporządzanie rocznych deklaracji rozliczeniowych PIT-36, PIT-36L;
• prowadzenie ewidencji wyposażenia, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Księgi handlowe:
• prowadzenie księgi głównej i ksiąg pomocniczych;
• sporządzanie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży ;
• sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald oraz wyliczanie
• miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy;
• prowadzenie ewidencji wyposażenia, środków trwałych, wartości niematerialnych
• i prawnych.
• sporządzanie sprawozdań finansowych,
• sporządzanie deklaracji VAT, PIT, CIT, NIP, PCC;
• sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego.

Kadry i płace:
• sporządzamy umowy o pracę, zlecenia, o dzieło - na podstawie uzyskanych informacji,
• sporządzamy listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych,
• prowadzimy dokumentację rejestracyjną pracowników i zleceniobiorców (ZUS),
• prowadzimy ewidencje urlopów pracowników, dokumentacje zwolnień lekarskich i innych
• nieobecności pracownika w pracy,
• sporządzamy dokumentacje rozliczeniowe do ZUS i US na podstawie list płac i rachunków z umów cywilnoprawnych,
• sporządzamy zeznania roczne pracowników PIT 11, PIT 40,
• sporządzamy zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na
• żądanie),

PIT – rozliczenie roczne Sporządzamy rozliczenia roczne w zakresie podatku dochodowego i jego odliczeń, nie tylko na rzecz firm, ale również na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej m.in:

• PIT 28
• PIT 36
• PIT 36L
• PIT 37
• PIT 38

Oszczędzając Państwa czas dajemy Państwu możliwość przesłania droga mailową skan dokumentów takich jak: PIT-11 , PIT-8C; PIT-40, niezbędnych do prawidłowego rozliczenia rocznego. Po sporządzeniu rozliczenia odeślemy Państwu drogą elektroniczną, komplet dokumentów w pliku PDF, gotowych do wydrukowania i podpisania.