Informacje o nas

Nasze biuro działa od 2009 roku, podstawowym obszarem naszej działalności jest kompleksowa obsługa przedsiębiorstw w zakresie usług księgowych i kadrowo-płacowych.
Świadczymy nasze usługi w oparciu o świadectwa kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów. Gwarancją wiarygodności i bezpieczeństwa jest ubezpieczenie OC dla biur rachunkowych. Celem naszej działalności jest odciążenie klientów od wszystkich spraw związanych z wizytami i kontaktem z Urzędem Skarbowym oraz ZUS, tak aby mogli oni zajmować się wyłącznie swoją działalnością. Nasza współpraca oparta jest na wzajemnym zaufaniu i podejściu indywidualnym do klienta.

W naszej firmie znajdziecie Państwo ofertę na prowadzenie:

- ksiąg rachunkowych,
- książki przychodów i rozchodów,
- ryczałtu ewidencjonowanego,
- ewidencji VAT,
- ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
- kadr, płac oraz rozliczeń ZUS

Ponadto:
- oferujemy pomoc w zakładaniu firm i wybór formy opodatkowania,
- sporządzamy deklaracje podatkowe,
- sprawozdania finansowe,
- wnioski kredytowe,
- prognozowanie wraz z analizą finansową bilansu oraz
rachunku zysków i strat.


Zapraszamy do współpracy !